South Wales Gift Show Banner

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Show Organiser: - Cymru Marketing Tel: 01792 536 028

Home   Contact Cookies


This is a Trade Website
Copyright South Wales Gift Show 2014

Thanks for using Cookies Click for information. or the non cookie page

Silver Dragon pendant designed (and copyrighted) by SJ Pratt

SIlver Daffodil

Gold rose and silver heart

The South Wales Gift Show is held at Margam Park S J Pratt Celtic and Welsh Jewellery

date of next show

S J Pratt's Banners


S. J. Pratt, Celtic and Welsh Jewellery


S. J. Pratt, Celtic and Welsh Jewellery
9, The Green Avenue,
Porthcawl,
CF36 3AX

Tel / Fax: 01656 773 955

E-Mail: celticwelshjewellery@btinternet.com

Web: http://celticandwelshjewellery.co.uk/ A large range of Celtic WELSH jewellery and gifts.

Welcome to Celtic & Welsh Jewellery

Run by S J Pratt and two sons, from our base in South Wales. We are wholesalers, supplying a range of items, including sterling silver and pewter jewellery. Many items are inspired by traditional celtic designs, and we also produce to our customers' own designs.

All items are supplied with 18″ chains, where appropriate, and boxed as standard, but can be supplied without on request. This is only one example of how we work with our customers to ensure they are receiving products that suit their needs.Croeso i Gemwaith Geltaidd & Chymraeg

Rhedeg gan S J Pratt a dau fab, o’n canolfan yn Ne Cymru. Yr ydym yn cyfanwerthwyr, yn cyflenwi amrywiaeth o eitemau, gan gynnwys arian sterling a gemwaith piwter. Mae llawer o eitemau yn cael eu hysbrydoli gan ddyluniadau celtaidd traddodiadol, ac rydym hefyd yn cynhyrchu dyluniadau ein cwsmeriaid hunain.

Mae pob eitem yn cael eu cyflenwi gyda 18″ chanins, lle y bo’n briodol, ac mewn bocs yn safonol, ond gall eu cyflenwi heb ar gais. Dim ond un enghraifft o sut rydym yn gweithio gyda’n cwsmeriaid er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cynnyrch sy’n addas i’w hanghenion Mae hyn yn.

.Top______________________________________________________________________
Copyright South Wales Gift Show.
Cymru Marketing. 81 Bryn Road, Waunarllwydd, Swansea. SA5 4RB
Mob.: 07867 762739 Tel.: 01792 536 028
Webmaster
Cookies and Ts & Cs

Topgodaddy analytics