South Wales Gift Show Banner

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Show Organiser: - Cymru Marketing Tel: 01792 536 028

Home   Contact Cookies


This is a Trade Website
Copyright South Wales Gift Show 2018

Thanks for using Cookies Click for information. or the non cookie page

a book council representative delivering books to a bookshop
The Council's Sales Representatives
regularly visit bookshops

Much of the Books Councilís work is devoted to providing the publishing trade with basic services

date of next show

Much of the Books Councilís work is devoted to providing the publishing trade with basic services


Cyngor Llyfrau Cymru: The Welsh Books Council

Cyngor Llyfrau Cymru
Mae'r Cyngor Llyfrauín gorff cenedlaethol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, syín ganolbwynt iír diwydiant cyhoeddi yng Nghymru. Maeín darparu nifer o wasanaethau arbenigol (ym meysydd golygu, dylunio, marchnata a dosbarthu) gyda golwg ar wella safonau cynhyrchu a chyhoeddi llyfrau yn y Gymraeg aír Saesneg. Mae hefyd yn dosbarthu grantiau i gyhoeddwyr. Mae'n ymwneud llawer ‚ hybu darllen a llythrennedd.

Welsh Book Council
The Welsh Books Council is a national body, funded by the Welsh Government, which provides a focus for the publishing industry in Wales. It provides a number of specialist services (in the fields of editing, design, marketing and distribution) with a view to improving standards of book production and publication in both Welsh and English. It also distributes grants to publishers. The Books Council actively promotes reading and literacy in Wales.

Welsh Books Council Distribution Centre.
Unit 16 Glanyrafon Enterprise Park, Aberystwyth, Ceredigion. SY23 3AQ

Tel: 01970 624455
E-mail: distribution.centre@books.wales
http://www.cllc.org.uk/

Top______________________________________________________________
Copyright South Wales Gift Show.
Cymru Marketing. 81 Bryn Road, Waunarllwydd, Swansea. SA5 4RB
Tel. 07867 762739 Webmaster
Cookies and Ts & Cs


godaddy analytics